Beleidsplan

15-11-2013 19:42

Missie, visie en activiteiten

 

  • De stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk is een onafhankelijke stichting met eigen statuten. Met de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. is uiteraard een nauwe verbondenheid.

  • De Stichting bestond al langer, maar heeft sinds 2009 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 2009 stortte de stichting zich actief op het fondsenwerven voor de restauratie van het interieur van de kerk. In 2010 trad een nieuw bestuur aan, dat in 2009, 2010 en 2011 allerlei activiteiten organiseerde om het budget voor de restauratie rond te krijgen.

  • Uitgangspunt van de Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk: de Remigiuskerk heeft niet alleen een religieuze en spirituele functie, maar is ook een belangrijk historisch monument, waaraan veel Hengeloërs zeer gehecht zijn. Daarom proberen de Vrienden bij al hun activiteiten zoveel mogelijk Hengeloërs en oud-Hengeloërs aan te spreken. Een aantal prominente (oud-)Hengeloërs fungeert op verzoek als ambassadeur.

  • Alle activiteiten van de Vrienden hebben als doel de Remigiuskerk tot een levend en bindend middelpunt van het kerkelijk en maatschappelijk leven te maken. Op het programma staan: lezingen, concerten, tentoonstellingen, concerten, markten en culturele bijeenkomsten. Bij activiteiten in de kerk sluit de stichting zich aan bij de richtlijnen van de Kerkenraad.

  • Met ingang van 2012 organiseert de Stichting eenmaal per jaar een Vriendendag, met speciale activiteiten voor alle Vrienden/belangstellenden/ambassadeurs.

  • De Vrienden nodigen iedereen uit om donateur te worden. Het streven is om zoveel mogelijk vaste donateurs aan de stichting te binden, maar ook eenmalige giftgevers zijn van harte welkom. Er is geen vast donatiebedrag; iedereen die de Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk eenmalig of regelmatig steunt, wordt beschouwd als Vriend/donateur. Er worden regelmatig oproepen gedaan om mensen te inspireren om (nogmaals) te doneren, soms voor een speciaal doel.