Bestuurssamenstelling

14-11-2013 22:49

Bestuursleden aantal : tenminste 5 en ten hoogste 9 personen

Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit 3 leden.

Het bestuur kiest uit het dagelijks bestuur een voorzitter, secretaris en penningmeester