Doelstelling

15-11-2013 19:38

De stichting heeft ten doel:

  1. Een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook tot instandhouding van het kerkgebouw, het interieur en het orgel
  2. Het bevorderen en onderhouden van contacten tussen alle vrienden van de kerk en
  3. Het opzetten en ondernemen van activiteiten welke aan het bovengenoemde kunnen bijdragen, in welke vorm en op welke wijze dan ook