jaarverslag 2012

25-11-2013 22:28

Jaarverslag 2012 Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk

 

Het bestuur bestond op 1 januari 2012 uit:

Dagelijks bestuur: Stef Disbergen voorzitter, Ria Zweers secretaris, Chris Lubbers penningmeester

Algemene leden: Gerrie Tekelenburg, Dick Memelink, Marjan Smeitink en Harry Vos.

 

Het bestuur is 15 maal in vergadering bijeen geweest en heeft de volgende zaken besproken:

De actieve geldwerving voor de restauratie van de kerk is in 2011 afgerond.

De Vrienden gaan zich nu richten op het multifunctioneel zijn van de kerk, zij gaan een programma opstellen dat het gehele jaar door loopt. Er is een flinke lijst met mogelijke activiteiten bedacht.

Door dat er vele activiteiten voor dit jaar zijn gepland, moet er regelmatig vergaderd worden over de taakverdeling en de praktische invulling van elke activiteit.

Deze worden in een draaiboek gezet, welke een volgend keer als leidraad gebruikt kan worden.

 

Andere onderwerpen die op de agenda hebben gestaan zijn:

 • Het verhuurbeleid van de kerk door de kerkrentmeesters

 • Aanschaf van gebruiksvoorwerpen

 • Verkoop van producten ten bate van de Vrienden, soms in samenwerking met anderen

 • Afwegingen van tussentijds aangeboden activiteiten en optredens

 • Inrichting en beheer boekenverkoop in Kerkstraat 15

 • Vergunningen aanvragen voor diverse activiteiten,

 • Regelen Kamer van Koophandel, bankovereenkomsten, behouden ANBI-status enz.

 • Overleg met o.a. kerkrentmeesters, pleincommissie en schrijven van promotiestukken

 • Schrijven van het beleidsstuk

 • Kerstmailing en giftenwerving

 • Gift van € 500,-- voor het interieur van het ”Stilte Centrum” beschikbaar gesteld.

 • Actie ” ”Zet de Remigiuskerk in het licht” Entreegelden en giften van ”Aan de vooravond van Kerst” komen te goede voor het aanlichten van de kerk.

Deze zijn door de Vrienden aangevuld tot het verlichten van de kerk voor 1 jaar.

 

 

De door de Vrienden georganiseerde activiteiten zijn:

21 april : Optreden van het Enschede`s Byzantijns KozakkenKoor

17 mei tot en

met 10 juni: Expositie doopjurken

9 juni: Vriendendag voor alle giftgevers in Remigiuskerk met fotopresentatie over de

restauratie van de kerk en diverse muzikale optredens

4 juli: In d`n Tweeduuster, het voorlezen van dialectverhalen in de tuin bij schemering

9 september: Open Monumentendag met als thema ”Groen van toen” met open kerk,

torenbeklimming, markt met producten van eigen akkertjes en curiosa en dergelijke.

29 september: Optreden van het Zelhems Mannenkoor

26 en 27 oktober: Oliebollenactie

2 november: Celtic Wind

1 december: Melismaquartet

22 december: Aan de vooravond van Kerst m.m.v. het koor Looft den Heer, muziekvereniging

Crescendo en het kerstverhaal door Marjan Smeitink

 

Overige:

14 december: met een verkoopkraam deelgenomen aan het Winters Pleinenfeest.