jaarverslag 2013

08-04-2014 15:31

Jaarverslag 2013 Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk

 

Samenstelling van het bestuur:

Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit:

Dagelijks bestuur: Stef Disbergen voorzitter, Ria Zweers secretaris, Chris Lubbers penningmeester

Algemene leden: Gerrie Tekelenburg, Dick Memelink, Marjan Smeitink en Harry Vos.

 

Het uitdragen van de missie in 2013

Ook in 2013 heeft het bestuur van de Stichting weer gewerkt aan haar missie: het instandhouden en bevorderen van de Remigiuskerk als spiritueel en cultureel centrum van het dorp en de omgeving. Met het oog daarop zijn ook in 2013 weer allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij geprobeerd is om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen aan te spreken.
In 2013 waren er geen fondsenwerfacties voor een specifiek doel, wel zijn er diverse oproepen geweest om bestaande en potentiële donateurs langer en opnieuw aan de Vrienden te binden.

 

Terugblik op 2013

Het bestuur is 12 maal in vergadering bijeen geweest en hebben de volgende zaken besproken:

De Vrienden hebben in 2012 een heel goed jaar gehad, maar het aantal activiteiten was te veel,

Het heeft ons zelf heel veel energie gekost, maar we deden ook te vaak een beroep op ons publiek.

Dat is de redenen waarom er 2013 wat minder activiteiten zijn geweest.

 

Onderwerpen die in 2013 op de agenda hebben gestaan en verwezenlijkt c/q ondernomen zijn:

 • De Vrienden hebben een professionele fotoreportage laten maken door Yvonne Vruggink die te gebruiken is voor allerlei promotie

 • Instellen half jaarlijks overleg met de kerkrentmeesters om alles even door te spreken

 • Eigen website met allerlei info is verplicht voor het behoud van ANBI-status. Deze is vanaf november in de lucht onder de naam www.vriendenhengeloseremigiuskerk.nl

 • Activiteitenprogramma maken voor 2014

 • Afwegingen van tussentijds aangeboden activiteiten en optredens

 • Vergunningen aanvragen voor diverse activiteiten,

 • Regelen Kamer van Koophandel, bankovereenkomsten, behouden ANBI-status enz.

 • Overleg met o.a. kerkrentmeesters, Pleincommissie en diaconie

 • Financiële middelen beschikbaar gaan stellen voor de herinrichting van de toren

 • Op uitnodiging bezoeken wij recepties en uitvaarten, anders sturen wij een kaart

 • Schrijven van promotiestukken, kerstmailing en giftenwerving

 • Maken van een profiel voor nieuwe bestuursleden.

 

 

De georganiseerde activiteiten:

14 t/m 24 februari: Expositie Ikonen

6 april: Optreden van het koor Couleur Locale

26 mei t/m 9 juni: Fototentoonstelling Oud Hengelo i.s.m. Oudheidkundige Vereniging

8 juni: Vriendendag voor alle giftgevers met bezoeken aan Hamove en Zorgboerderij

De Mettemaat.

3 juli: In d`n Tweeduuster, lezen van dialectverhalen in de open lucht

14 september: Open Monumentendag met open kerk, diverse orgelconcertjes,

torenbeklimming, markt met producten van eigen akkertjes, curiosa e.d.

5 oktober: Optreden Enschede`s Byzantijns Kozakkenkoor

25 en 26 oktober: Oliebollenactie in samenwerking met Jongeren Werkgroep Roemenië

22 december: Optreden van het Brook Duo met ”Stille Nacht op de Brookhoeve’’

 

 

Overige:

13 december: met een verkoopkraam deelgenomen aan het Winters Pleinenfeest.