jaarverslag 2014

24-06-2015 13:01

JAARVERSLAG 2014

Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk

 

Het jaar 2014 in het kort

Het was een prima jaar voor Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk. We organiseerden weer een hele reeks activiteiten in en rond de kerk, en onze donateurs zorgden er weer voor dat we daarvoor voldoende budget hadden.

 

Onze missie

Ook in 2014 werkten we, samen met onze donateurs en de Hengelose gemeenschap, weer aan onze missie: het bewaren van de prachtige monumentale Remigiuskerk als bijzonder spiritueel en cultureel hart van Hengelo. Onze doelstelling is een zo groot mogelijk draagvlak voor behoud en gebruik van de Remigiuskerk.

 

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk bestond in 2014 uit:

Stef Disbergen (voorzitter), Ria Zweers (secretaris), Chris Lubbers (penningmeester) en Dick Memelink, Marjan Smeitink, Gerrie Tekelenburg en Harry Vos (algemene leden).

De jaarlijkse kascontrole werd uitgevoerd door dhr. J. Van Mourik (administrateur Protestantse Gemeente Hengelo Gld.).

Bestuurslid Harry Vos trad op eigen verzoek in de herfst van 2014 af. Op dit moment wordt gezocht naar vervanging.

 

Onze activiteiten

Inmiddels al bekende tradities als de Oliebollenactie eind oktober en de Achterhoekse Verhalenavond in de buitenlucht In d’n Tweeduuster, werden ook in 2014 weer georganiseerd. Met steeds groter succes!

  • De  Oliebollenactie bracht rond de 2400 euro op, net als in 2013.  Mede dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en Jongeren Werkgroep Roemenië was deze actie weer een van de succesvolste van het jaar. Ook de nieuwjaarsrolletjes deden het weer uitstekend.
  • De jaarlijkse Achterhoekse literaire avond In d’n Tweeduuster werd uitstekend bezocht: in de gezellige tuin van de familie Onstenk aan de Zelhemseweg zorgden onder anderen Everhardt Lubbers en Esther Kämink voor een mooie afwisselende avond.
  • De jaarlijkse Vriendendag, waarbij alle vaste en eenmalige donateurs van de stichting worden uitgenodigd, was weer een groot succes. Dit jaar bezochten we de Weerman van de Achterhoek, dhr. Gerrit Vossers in Silvolde. Dhr. Gerke Hoekstra gaf een presentatie over fresco’s en de geschiedenis van Remigius, naamgever van de kerk.
  • In het najaar verzorgden de troubadours Hans Keuper en Hengeloër Ferdi Jolij in een goedgevulde kerk een sfeervolle, muzikale avond met jeugdherinneringen als uitgangspunt.
  • Er waren twee sfeervolle, kleinere concerten: van Duo Buitengewoon en van close harmony groep Duzz.

Rond Open Monumentendag verzorgden we, samen met de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting, een expositie over de Camino de Santiago, inclusief een speciale vertoning van de film The Way.

  • Het uitstekend georganiseerde Winters Pleinenfeest, waaraan ook de Vrienden meewerkten, viel helaas grotendeels in het water -letterlijk- door hevige stormen.
  • Voor Aan de Vooravond van Kerst (inmiddels een traditie vlak voor kerst) nodigden we het Friendship Gospel Choir uit Soest uit. Het koor zorgde voor een wervelende avond vol meeslepende gospel, waarbij flink werd meegeklapt en meegezongen.

 

 

Onze inkomsten en eigen fondsenwerving

 

Daling exploitatieresultaat, prima balans

We sloten het boekingsjaar 2014 af met een mooi, positief resultaat op de balans met een groei ten opzichte van 2013 van ruim 20%.

We investeerden dit jaar opnieuw in aansprekende evenementen en in communicatie en fondsenwerving. De free publicity (via ondermeer Klokgeluiden en Contact) bleef zoals altijd van groot belang.

Een gift van ruim 2800 euro werd gedaan aan de Protestantse Gemeente om daarmee de gerestaureerde ruimte onder de toren van de kerk opnieuw in te richten. Die inrichting werd voorjaar 2014 afgerond, en op Vriendendag 2014 gepresenteerd aan de achterban van onze stichting.

 

Mix van activiteiten blijkt financieel en beleidsmatig succesvol

Niet alle activiteiten in 2014 waren winstgevend, maar tegenover financieel minder succesvolle activiteiten stond zoals altijd ook een aantal zeer profijtelijke acties.

Volgens de missie en statuten organiseert de Stichting allereerst activiteiten die de Remigiuskerk behouden als bijzonder cultureel middelpunt van Hengelo. De doelgroep is dus nadrukkelijk niet alleen maar de kerkelijke gemeenschap van de PKN in Hengelo, maar álle Hengeloërs en (oud-) Hengeloërs die dit prachtige monument graag in ere willen houden, ongeacht eventuele religieuze affiniteit. Daarom organiseert het bestuur ook af en toe activiteiten die weliswaar financieel succesvol zijn, maar die wel bijdragen aan een positief imago bij de gewenste doelgroep.

Daarom streeft het bestuur er niet naar élke activiteit afzonderlijk tot een financieel succes te maken, maar wel van de totale mix van activiteiten. Onze allereerste doelstelling is door een gevarieerd aanbod in culturele activiteiten een blijvend draagvlak creëren voor het behoud van de Remigiuskerk.

Zo is de jaarlijkse Vriendendag een investering in de relatie met en loyalty van de achterban en nadrukkelijk geen betaalde, fondsenwervende activiteit.

 

Middelen eigen fondsenwerving

Begin 2014 riepen we via diverse kanalen onze achterban op om een extra bijdrage te geven voor de herinrichting van de ruimte onder de toren.

We combineerden dit jaar de jaarlijkse kerstgroet naar alle relaties met een oproep om (weer) een donatie over te maken, bij voorkeur via automatische incasso. Ook losse giften tijdens activiteiten en exposities bleven binnenkomen.

Het uitgangspunt van onze wervingscommunicatie dat élke bijdrage welkom is (er is dus geen verplichte minimum-donatie) bleek ook in 2014 weer goed te werken en aan te spreken.

 

Onze partners

Uiteraard was er op alle manieren weer een nauwe samenwerking met de Protestantse Gemeente van Hengelo Gelderland. Daarnaast werkten we samen met allerlei partners binnen de Hengelose gemeenschap, onder wie:

-          ALLE vrijwilligers die zich steeds weer inzetten om het werk van de Vrienden mogelijk te maken!

-          Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting, van de Protestantse gemeente en de R.K. Parochie, Hengelo Gld.

-          Schoef maor An (maandelijkse maaltijdservice in Kerkstraat 15)

-          Verzorgingscentrum De Bleijke, Hengelo Gld.

-          Jongeren Werkgroep Roemenië, Hengelo Gld.

-          Drukkerij/Grafisch Bedrijf T. Uiterweerd, Hengelo Gld.

-          Uitgeverij/Drukkerij/Grafisch Bedrijf Weevers, Vorden

-          Administratiekantoor De Wending, Hengelo Gld.

-          Assurantiekantoor Memelink & Bergervoet, Hengelo Gld.

Vrijwilliger van het jaar 2014:

Speciale vermelding is er voor de onstuitbare inzet van mevrouw Antje Harmsen, onmisbaar en overmoeibaar bij de nieuwjaarsrolletjes-actie en nog heel veel andere activiteiten!